Disclaimer 29 October 2016 14:24

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Richard Ovink.

No photograph/picture on this page may be duplicated or published in any way (electronicaly, mechanicaly or any other way) without permission in writing by Richard Ovink.